Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

1:05:17
Ovaj rat se neæe završiti
dok ne iskljuèimo DELOS sistem.

1:05:22
Moraš da iskljuèiš napajanje...
1:05:26
pre nego što Shua stavi
"polugu" u sistem.

1:05:29
To je tvoj posao.
1:05:56
Tamo! Vidiš ga?
1:06:00
Spremni!
1:06:02
Pucaj!
1:06:26
Guverneru, Operacija Marr
je pokrenuta.

1:06:29
Želim vam sreæu.
1:06:31
Uèiniæemo sve što možemo, gospodine.

prev.
next.