Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

1:06:00
Spremni!
1:06:02
Pucaj!
1:06:26
Guverneru, Operacija Marr
je pokrenuta.

1:06:29
Želim vam sreæu.
1:06:31
Uèiniæemo sve što možemo, gospodine.

prev.
next.