Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

1:08:42
Ovuda!
1:08:47
Hej, hej, da
ne idemo prebrzo?

1:08:49
Što pre stignemo,
pre naplaæujemo dugove!

1:09:11
Šta? Šta se dogodilo?
1:09:14
Tamo je prekid! Sranje!
1:09:16
Taj starac...
1:09:18
Hej! Stani!
1:09:20
Rekao je da idemo punom brzinom!

prev.
next.