Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

1:09:11
Šta? Šta se dogodilo?
1:09:14
Tamo je prekid! Sranje!
1:09:16
Taj starac...
1:09:18
Hej! Stani!
1:09:20
Rekao je da idemo punom brzinom!
1:10:14
Prokletstvo! Sigurno sam nepobediv
èim sam preživeo ovo!

1:10:19
Sigurno imam anðela èuvara
i sreæu samog ðavola!

1:10:23
Shua! Treba li ti prevoz?

prev.
next.