Wrong Turn
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:54:00
Chris!
:54:27
- Jesteś cała?
- Myślisz, że nas widzieli?

:54:30
Nie wiem.
:54:38
Musimy ruszać.
Chodźcie.

:54:41
Kurwa.
Kurwa.

:55:00
Chodź, Carly.

podgląd.
następnego.