Wrong Turn
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:55:00
Chodź, Carly.
:56:05
Mogę to zrobić.
Mogę to zrobić, mogę to zrobić.

:56:08
Mogę...
Mogę to zrobić.

:56:13
Car...
:56:40
Idziemy, idziemy.

podgląd.
następnego.