Along Came Polly
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:21
Tohle je neuvìøitelný!
1:05:23
Hele, Lelande. Nejsou támhleto
náhodou bouøkové mraky?

1:05:28
Kdepa! Trošku možná zmoknem,
ale nic kvùli èemu bys mìl psát domù.

1:05:36
Urèitì jsi v poho?
1:05:38
Jo, jen ještì nemám námoønický nohy.
1:05:50
Vím, že se tak dlouho neznáme,
ale myslel jsem...

1:05:53
.. že je na èase popojít
v našem vztahu trochu dál.

1:05:57
Tak mi napadlo, jestli by ses
ke mnì nechtìla nastìhovat.

1:06:06
"Polly Prince vs. Lisa Kramer"
Nejmenší risk:
Polly Prince

1:06:09
Proè se k sobì prostì nenastìhujem?
1:06:17
Hmm, vypadá to, že máme problém...
1:06:24
Hej, Polly!
Rudolfo je v tvojí tašce! Vìdìlas to?

1:06:30
Copa to je?
1:06:32
Co dìlám v tvém poèítaèi?
1:06:36
Vysvìtlím ti to.
1:06:38
Jsem fascinovaná.
Hodnì jsem se toho o sobì dozvìdìla...

1:06:40
... že nemám žádnou kariéru..
1:06:42
.. jsem nestálá,
mám ráda orientální jídla?

1:06:45
Polly, mùžu to vysvìtlit?
1:06:47
Lísa se vrátila a já si
snažil dát vìci v hlavì do kupy.

1:06:50
Co ti není jasný, Reubene?
1:06:52
No, my a naše budoucnost.
1:06:54
Budoucnost?
O èem to mluvíš?

1:06:56
Jaká budoucnost? Reubene,
tohle jenom flirt.


náhled.
hledat.