Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:44:11
Tata, jesi li ti zvao?
:44:14
Tata, jesi li dobro?
:44:16
Halo?
:44:18
Halo...
:45:06
Tata!
:45:10
Oèe!
:45:16
Ko ste vi ljudi?
:45:18
Šta radite u kuæi moga oca?
:45:20
Gde mi je otac?
:45:24
- Oèe!
- Oèe!

:45:27
- Nije ovde.
- Šta?

:45:29
Vas dvoje.
Ostanite gde ste.

:45:32
Izlazite odatle!
:45:38
Halo? Policija?
:45:40
Da, imam problem.
Molim vas doðite brzo.

:45:54
Šta ste uradili sa starcem?
:45:57
Dušo, ti mi reci
:45:59
Ubili ste ga, zar ne?

prev.
next.