Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:45:06
Tata!
:45:10
Oèe!
:45:16
Ko ste vi ljudi?
:45:18
Šta radite u kuæi moga oca?
:45:20
Gde mi je otac?
:45:24
- Oèe!
- Oèe!

:45:27
- Nije ovde.
- Šta?

:45:29
Vas dvoje.
Ostanite gde ste.

:45:32
Izlazite odatle!
:45:38
Halo? Policija?
:45:40
Da, imam problem.
Molim vas doðite brzo.

:45:54
Šta ste uradili sa starcem?
:45:57
Dušo, ti mi reci
:45:59
Ubili ste ga, zar ne?
:46:03
Šta je ovo?
:46:08
Vidim da ste obili
i dosta drugih kuæa

:46:12
SLikali ste se, kao da su kuæe vaše
:46:17
Pozornièe Lee, proverite
jesu li vlasnici prijavili upad.

:46:19
Da gospodine.
:46:22
Vas dvoje. Šta ste ukrali
iz ovih kuæa

:46:29
Ovu bitangu treba nauèiti pameti
:46:33
Izvedite devojku.

prev.
next.