Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:48:03
Oèe...
:48:05
Oèe!
:48:07
Ne deluje da je zakopan u tajnosti
:48:09
Oèe
:48:14
Izveštaj o nestalim osobama
:48:22
Ovo ste vi, zar ne?
:48:44
Da?
:48:47
Da, razumem
:48:54
Ilegalni ulazak. Ubistvo
:48:57
Ostavljanje leša.
Kidnapovanje

:49:01
Ako ima još, reci mi sada
:49:05
Šta si uradio sa tom ženom?
:49:07
Šta si joj to uradio
kada je tako æutljiva?

:49:14
Gospodine, èist je
:49:17
Takoðe, pozvao sam neke
od kuæa koje je slikao,

:49:21
rekli su da ništa nije ukradeno
:49:23
Stvarno?
:49:26
- Dovedite njenog muža kad doðe
- Da gospodine

:49:36
Èak si i završio fakultet.
Zašto si im upadao u kuæe?

:49:40
Gospodine, stigao je
:49:41
Recite mu da uðe
:49:50
Lee Min-kyu?
:49:52
Da
:49:55
Vaša je

prev.
next.