Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:49:01
Ako ima još, reci mi sada
:49:05
Šta si uradio sa tom ženom?
:49:07
Šta si joj to uradio
kada je tako æutljiva?

:49:14
Gospodine, èist je
:49:17
Takoðe, pozvao sam neke
od kuæa koje je slikao,

:49:21
rekli su da ništa nije ukradeno
:49:23
Stvarno?
:49:26
- Dovedite njenog muža kad doðe
- Da gospodine

:49:36
Èak si i završio fakultet.
Zašto si im upadao u kuæe?

:49:40
Gospodine, stigao je
:49:41
Recite mu da uðe
:49:50
Lee Min-kyu?
:49:52
Da
:49:55
Vaša je
:50:06
Kuèkin sine!
:50:10
Prestanite!
:50:12
Pusti me!
Ubiæu tog skota!

:50:15
Pusti me!
:50:21
Gospodine!
:50:22
Stigli su rezultati autopsije
:50:26
Nije ubistvo. Rak pluæa.
:50:28
Šta? Rak pluæa?
:50:31
- Jesu li sigurni?
- Da, razumem

:50:34
Sahranjen je propisno,
sa izuzetkom ceremonije.

:50:38
Sahranio ga je bolje nego što bi
i jedan sin to uradio

:50:44
Meni ne deluje kao loša osoba.
:50:48
- Saèekaj ispred.
- Da gospodine.


prev.
next.