Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:50:06
Kuèkin sine!
:50:10
Prestanite!
:50:12
Pusti me!
Ubiæu tog skota!

:50:15
Pusti me!
:50:21
Gospodine!
:50:22
Stigli su rezultati autopsije
:50:26
Nije ubistvo. Rak pluæa.
:50:28
Šta? Rak pluæa?
:50:31
- Jesu li sigurni?
- Da, razumem

:50:34
Sahranjen je propisno,
sa izuzetkom ceremonije.

:50:38
Sahranio ga je bolje nego što bi
i jedan sin to uradio

:50:44
Meni ne deluje kao loša osoba.
:50:48
- Saèekaj ispred.
- Da gospodine.

:51:03
Dakle, osloboðen si optužbe za ubistvo
:51:05
I kakva je bila?
:51:07
Svidelo ti se da je zlostavljaš, jel' da?
:51:12
Šta gledaš?
:51:18
Ne smeškaj se.
:51:37
Tvoja omiljena biljka...
:51:39
Znao sam da æeš se vratiti
zato sam se posebno brinuo o njoj

:51:43
Izgleda zdravo, zar ne?
:51:47
Razmišljao sam.
Bio sam mnogo loš,

:51:52
biæu bolji od sada
:51:57
U redu, neæu ako ti to ne želiš.

prev.
next.