Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:56:57
zatvorenik 2904!
:57:05
Igraš se sa mnom, propalice?
Uplašio si me!

:57:09
Samo probaj opet!
:57:10
Danas gladuješ!
:57:52
Ne pravi se da spavaš
:57:57
Razmišljao sam o nama,
i oseæam se kao magarac.


prev.
next.