Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:57:05
Igraš se sa mnom, propalice?
Uplašio si me!

:57:09
Samo probaj opet!
:57:10
Danas gladuješ!
:57:52
Ne pravi se da spavaš
:57:57
Razmišljao sam o nama,
i oseæam se kao magarac.

:58:00
Zar am bio toliko loš prema tebi?
:58:03
Reci mi!
:58:07
Nisam želeo ovo da te pitam,
ali moram.

:58:11
Šta ti je radio?
:58:15
Je li radio ovo?
:58:17
Radio ti je to, ali si bila mirna?
:58:20
Ovako?
:58:22
Ovako? Ovako?
:58:46
Zatvorenik 2904!
:58:48
Zatvorenik 2904!

prev.
next.