Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:58:00
Zar am bio toliko loš prema tebi?
:58:03
Reci mi!
:58:07
Nisam želeo ovo da te pitam,
ali moram.

:58:11
Šta ti je radio?
:58:15
Je li radio ovo?
:58:17
Radio ti je to, ali si bila mirna?
:58:20
Ovako?
:58:22
Ovako? Ovako?
:58:46
Zatvorenik 2904!
:58:48
Zatvorenik 2904!
:59:01
Kuèkin sine!
:59:06
Zašto se stalno skrivaš?
:59:09
Hoæeš da nestaneš sa lica zemlje?
:59:12
Ako to ponoviš, ubiæu te!

prev.
next.