Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

1:04:38
Iza mene si, zar ne?
1:04:41
Ljudsko oko može da prati
180 stepeni,

1:04:44
znaèi kriješ se u preostalih 180?
1:04:47
Ali to je nemoguæe!
1:04:51
Kopile!
1:04:57
Moraš više da vežbaš.
I da paziš na senku

1:05:01
i da raèunaš na
èovekovu pamet, idiote!

1:05:04
Ludo kopile.
1:05:07
Èak i da sve to nauèiš,
šta bi uèinio?


prev.
next.