Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

1:05:01
i da raèunaš na
èovekovu pamet, idiote!

1:05:04
Ludo kopile.
1:05:07
Èak i da sve to nauèiš,
šta bi uèinio?

1:06:15
Hajde da se odselimo odavde.
Odmah izjutra.

1:06:19
Èekaš njega, da odsluži
svoju kaznu, zar ne?

1:06:23
U pravu sam, zar ne?
1:06:31
Špediciju molim.
Halo?

1:06:34
Šta je s' tobom?
1:06:40
Uredu, onda...
1:06:43
Hajde da ga zajedno èekamo.
1:06:45
Èikam te da doðeš, kuèkin sine.
1:06:49
Zatvorenik 2904! Ruèak!
1:06:54
Prisoner 2904!
1:06:57
Ovog puta kad uðem,
sigurno æu te ubiti!


prev.
next.