Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

1:08:21
Imamo veš mašinu.
Zašto se muèiš?

1:09:30
Halo?
1:09:32
Policija?
1:09:35
Da, razumem.
1:09:38
Onaj skot je izašao.
1:09:44
Kuèkin sine, èik se pojavi
1:09:48
Reci mi.
1:09:51
Reci mi!
1:09:54
Zašto si iskljuèio telefon?
1:09:57
- Znaš li koliko sam te puta zvala?
- Rekao sam ti!


prev.
next.