Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

1:09:30
Halo?
1:09:32
Policija?
1:09:35
Da, razumem.
1:09:38
Onaj skot je izašao.
1:09:44
Kuèkin sine, èik se pojavi
1:09:48
Reci mi.
1:09:51
Reci mi!
1:09:54
Zašto si iskljuèio telefon?
1:09:57
- Znaš li koliko sam te puta zvala?
- Rekao sam ti!

1:10:00
Rekao sam ti više puta!
1:10:02
Baterija mi se istrošila.
1:10:05
Skote pokvareni.
1:10:07
Misliš da sam toliko glupa?
1:10:09
Sa kim si se viðao?
1:10:11
Šta je, kog ðavola sæ tobom?
Jesi li mentalno poremeæena?

1:10:14
Ti si me uèinio ovakvom.
1:10:17
Ko je devojka koja zove kasno noæu?
1:10:21
Hajde da prekinemo
1:10:24
Jesi li èula nešto?
1:10:26
- O èemu prièaš?
- Èekaj.

1:10:28
Mislim da je neko u kuæi.
1:10:30
Koga briga da li je neko ovde ili ne?
1:10:33
- Ja sam idiot jer sam verovala...
- Ne, siguran sam da je neko ovde

1:10:36
- Ne pravi se lud.
- Èekaj.

1:10:39
Neko je sigurno ovde.
1:10:52
Pa ko je to ovde?
1:10:53
Kunem se da je neko ovde.
1:10:55
Neæu da te slušam!
Uopšte ti ne verujem!


prev.
next.