Bridget Jones: The Edge of Reason
prev.
play.
mark.
next.

:17:03
All the time I knew
:17:05
That you loved me
:17:08
And you promised me
:17:10
Tudi jaz te pogre¹am.
:17:13
That you would be my only man
:17:17
Yeah
:17:19
Are you digging on me?
:17:22
Nikoli nisem bila bolj sreèna.
:17:25
Kakorkoli, ne smem biti obsedena
ali pa fantazirati.

:17:30
Bridget Darcy.
:17:32
Gospa Darcy.
:17:34
Gospod in gospa Darcy.
:17:36
Lord in Lady Darcy.
:17:41
Zanima me, kak¹en bo Mark Darcy
kot oèe.

:17:44
Njegovim otrokom mislim,
ne meni.

:17:47
To bi bilo èudno, mislim
kot Ojdip.

:17:50
Konèno, ¾ivljenje je v tirnicah.
:17:53
Bridget Jones. Zaroèenka,
¾ena

:17:56
mati.
:17:58
Neèistnica.
:18:00
Ste kdaj poèeli fantazije v temi
s popolnim tujcem?

:18:08
Dobro, mogoèe ne s
popolnim tujcem.

:18:12
Izgini Cleaver, ali pa te bom prijavila
sodi¹èu za spolno nadlegovanje.

:18:16
Jaz sem resna novinarka.
:18:17
Je to tvoje najbolj resno krilo,
Jones?

:18:20
Oh
:18:21
Ti je mar v¹eè?
:18:23
Mislila sem, da sovra¾i¹ TV.
:18:26
Sovra¾im gledati TV.
Biti v tem Pozdravljena.

:18:29
pa je nekaj popolnomo drugega.
:18:31
Daniel misli, da je del o Madridu
izvanserijski, resnièno originalen.

:18:35
®ivijo Jeremy. Cenim to.
Resnièno trdo morava delati na tem.

:18:39
Hujskaè. Ko ¾e govoriva o èarovnicah,
kako kaj Mark Darcy?

:18:43
Si ¹e vedno?
Da, sem.

:18:45
In nameravam biti ¹e zelo,
zelo dolgo èasa.

:18:48
Dobro. Saj ve¹ kako velik obo¾evalec
¾ena Mark Darcy-a sem.

:18:52
To ni sme¹no.
Resno mislim, Jones,

:18:55
govorim popolnoma nesebièno,
skrbi me za tebe.

:18:58
Saj pozna¹ dejstvo, da veèino ¾ena
odvetnikov umre zaradi dolgèasa.