Club Dread
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:02
Hej, kouknìte. Nikdy bych nemohl
ublížit druhé osobì, ok?

1:04:05
- Nevìøím v násilí.
- Mm - hmmm.

1:04:07
Dotýkám se jiných lidí, aby
se cítili mnohem lépe.

1:04:09
- No tak.
- Mám povinnost dostat se k tomuhle...

1:04:11
- No tak.
- Mám povinnost dostat se k tomuhle...

1:04:12
- Ale! Ty jsi zkurvená srandovní policie!
- Juane!

1:04:16
- Co to k èertu...
- No tak. Uklidnìte se!

1:04:19
Teï, musíme pøežít pouze jednu noc,
a zítra tu bude loï.

1:04:22
Budeme v poøádku. Tak, jdem
se napít, všichni.

1:04:26
- A buïte sladcí.
- Nechci být sladký, Pete!

1:04:29
Chci vìdìt jakej tu má Lars kšeft, huh?
Pøijdeš si sem a každej tady umírá.

1:04:33
Hej, neøeknu ti ani hovno, srandovní prase!
Chceš mì srandovnì zatknout?

1:04:35
Vyzvedni si srandovnì - zasraný zatykaè!
Do tý doby...

1:04:38
Drž se dál od mého
Srandovnì - zasraného ksichtu!

1:04:42
No tak!
1:04:47
Jenny, ty víš, že já nejsme
vrah, že?

1:04:51
Koukni Larsi, tady to není
tak zlý, ok?

1:04:54
- Pøinesu ti nìjaký èasopis.
- Jo.

1:04:56
Øíká ti nìco vyjádøení
¨Sedící kachna¨?

1:04:58
Ne.
1:05:02
- Lidi tohle je naprosto posraný.
- Koukni Jenny...

1:05:04
jestli je vrah, tak pak
ho máme v téhle místnosti.

1:05:08
A jestli ne, tak aspoò víme,
že to není on.

1:05:18
Smrdìlo to?
Vsadím se že jo.

1:05:23
Oh, kurva!

847
01:05:23,771 --> 01:05:27,229
- Hej lidi budete chvíli tady?
- Urèitì.

1:05:29
Právì jsme zaèali. Každopádnì,
tady je moje tráva pro tebe.

1:05:36
Má nìkdo z vás lidi trávu?
1:05:39
Nápoje zdarma,
pro toho kdo mì chytí!

1:05:41
- Whuu - huuu!
1:05:57
Kurva.

náhled.
hledat.