El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:06:08
Villegas!
:06:10
Ce mai faci?
:06:12
Ce mai faci, Sabino?
:06:16
Ce curãþenie!
:06:19
ªi a trebuit ca ei sã
meargã ºi sã mã concedieze!

:06:21
Plãnuiesc sã
deschidã la primãvarã.

:06:23
Am lucrurile tale
la mine în cabinã.

:06:25
Mulþumesc!
:06:26
ªi cuþitele?
:06:27
Cred cã preþul
e cam mare...

:06:30
- Mare?
- Încerc sã le dau mai ieftin.

:06:33
E plinã piaþa de cuþite
ieftine din Brazila.

:06:37
Ale mele sunt fãcute de mânã.
:06:40
Lumea se uitã doar dacã taie.
:06:45
ªi ce mai face Rosa?
:06:47
Are o slujbã la o
agenþie în Caleta Olivia.

:06:50
E cameristã la un hotel.
:06:52
Pentru o femeie,
e mai uºor.

:06:55
Pe lângã asta,
e ºi mai tânãrã.

:06:57
Eu o tot previn,
:06:59
cã într-o zi, voi fi concediat.
:07:05
Sculele tale ºi o cutie
cu ce mai aveai tu.

:07:09
Ia loc puþin.
:07:10
Hai sã bem ceva, amice.
:07:13
Am sã-þi dau salteaua.
E sub a mea.

:07:15
Pãstreaz-o dacã ai nevoie.
:07:17
Nu, am lãsat-o aici, pentru cã
nu era loc în altã parte.

:07:31
ªi unde e Morci acum?
:07:33
Morci a plecat la Rosario,
are acolo un frate.

:07:36
Dar nu era în închisoare
fratele lui?

:07:38
Ar trebui sã ma fie acolo.
A primit 30 de ani.

:07:40
Însã Morci era îndrãgostit
de cumnata lui.

:07:46
Sunt toate lucrurile tale?
Lipseºte ceva?

:07:51
Da, dar nu conteazã.
:07:54
Agenþia unde a gãsit Rosa
de lucru... unde e?


prev.
next.