El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:07:05
Sculele tale ºi o cutie
cu ce mai aveai tu.

:07:09
Ia loc puþin.
:07:10
Hai sã bem ceva, amice.
:07:13
Am sã-þi dau salteaua.
E sub a mea.

:07:15
Pãstreaz-o dacã ai nevoie.
:07:17
Nu, am lãsat-o aici, pentru cã
nu era loc în altã parte.

:07:31
ªi unde e Morci acum?
:07:33
Morci a plecat la Rosario,
are acolo un frate.

:07:36
Dar nu era în închisoare
fratele lui?

:07:38
Ar trebui sã ma fie acolo.
A primit 30 de ani.

:07:40
Însã Morci era îndrãgostit
de cumnata lui.

:07:46
Sunt toate lucrurile tale?
Lipseºte ceva?

:07:51
Da, dar nu conteazã.
:07:54
Agenþia unde a gãsit Rosa
de lucru... unde e?

:08:01
- Numele?
- Juan Villegas.

:08:03
- Villega?
- Villegas.

:08:07
Dar toatã lumea
îmi spune Coco.

:08:12
- Profesia?
- Mecanic.

:08:15
Mecanic simplu.
:08:18
Eºti mecanic sau nu?
:08:20
Da, scrieþi mecanic.
:08:24
Am lucrat într-o
staþie de benzinã.

:08:26
ªi? Ce s-a întâmplat?
:08:28
A fost vândutã de curând.
:08:30
Fãceam de toate acolo:
Schimbam ulei...

:08:39
Alo?
:08:45
Ascultã-mã.
:08:47
Nu e problema mea dacã
nu te plãtesc aºa cum s-a stabilit.

:08:51
Agenþia nu e responsabilã
pentru problemele cu angajatorul.

:08:55
Citeºte contractul pe care l-ai semnat.

prev.
next.