El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:08:01
- Numele?
- Juan Villegas.

:08:03
- Villega?
- Villegas.

:08:07
Dar toatã lumea
îmi spune Coco.

:08:12
- Profesia?
- Mecanic.

:08:15
Mecanic simplu.
:08:18
Eºti mecanic sau nu?
:08:20
Da, scrieþi mecanic.
:08:24
Am lucrat într-o
staþie de benzinã.

:08:26
ªi? Ce s-a întâmplat?
:08:28
A fost vândutã de curând.
:08:30
Fãceam de toate acolo:
Schimbam ulei...

:08:39
Alo?
:08:45
Ascultã-mã.
:08:47
Nu e problema mea dacã
nu te plãtesc aºa cum s-a stabilit.

:08:51
Agenþia nu e responsabilã
pentru problemele cu angajatorul.

:08:55
Citeºte contractul pe care l-ai semnat.
:09:01
Nu-mi pasã ce crezi tu.
:09:03
Te ºterg din sistem.
E foarte simplu.

:09:09
Fã ce vrei.
:09:14
- Vârsta?
- 52.

:09:17
E o problemã?
:09:20
Nu.
:09:22
În þara asta, totul
poate fi o problemã.

:09:26
Starea civilã?
:09:27
Cãsãtorit.
:09:29
Dar scrieþi "despãrþit".
S-au împlinit 20 de ani...

:09:32
de cînd am vãzut-o ultima datã
pe soþia mea.

:09:35
- Atunci, sã scriu "despãrþit".
- Despãrþit.

:09:48
Adresa?
:09:50
Locuiesc cu fiica mea
în Fitz Roy.

:09:54
Lucrurile nu merg prea
bine, dar ...


prev.
next.