El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:09:01
Nu-mi pasã ce crezi tu.
:09:03
Te ºterg din sistem.
E foarte simplu.

:09:09
Fã ce vrei.
:09:14
- Vârsta?
- 52.

:09:17
E o problemã?
:09:20
Nu.
:09:22
În þara asta, totul
poate fi o problemã.

:09:26
Starea civilã?
:09:27
Cãsãtorit.
:09:29
Dar scrieþi "despãrþit".
S-au împlinit 20 de ani...

:09:32
de cînd am vãzut-o ultima datã
pe soþia mea.

:09:35
- Atunci, sã scriu "despãrþit".
- Despãrþit.

:09:48
Adresa?
:09:50
Locuiesc cu fiica mea
în Fitz Roy.

:09:54
Lucrurile nu merg prea
bine, dar ...

:10:02
Gata, eºti în sistem.
:10:05
ªi ce urmeazã?
:10:08
O poþi contacta pe fiica ta?
:10:09
Da, dar cum sunt în zonã
în fiecare zi...

:10:13
Ai cartea mea de vizitã
ºi numãrul meu. Sã mã suni.

:10:18
Dle. Barreiro...
:10:19
În timpul liber fac
mînere de cuþit...

:10:24
Dacã vã intereseazã...
:10:26
Vã pot arãta unul.
:10:28
Nu, nu acum.
:10:31
Le am aici.
:10:33
OK.
:10:38
Unde ai pus sticla?
:10:41
Uitã-te la lapte, e stricat.
:10:45
Calmeazã-te, scumpo.
Nici mãcar nu te poþi spãla.

:10:47
Da, dulceaþã.
Trebuie sã fac eu totul.

:10:50
Scularea, leneºilor!
:10:51
Uitã-te ce exemplu dai.
:10:53
Vrei la baie?
:10:55
Du-te, dar sã nu stai un an acolo.
:10:56
Ai grijã ºi tu de ea,
mãcar un pic.


prev.
next.