El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:14:02
Tot timpul cautã pe cineva.
:14:03
Nu e departe, ce conteazã
este sã gãsiþi de lucru.

:14:09
- Uleiul ºi ochelarii.
- Iatã.

:14:15
Par sã fie scumpi.
:14:20
Încercaþi-i.
:14:25
Arãtaþi ca un "Man in Black".
:14:27
Nu pot sã vãd nimic.
:14:29
Vã vin bine.
:14:30
- O sã-i purtaþi?
- Nu.

:14:37
"EL GITANO" MECHANICS
:14:42
- Ce vrei?
- ªeful e înãuntru?

:14:44
Mãnâncã prânzul.
:14:46
- Pot sã-l aºtept?
- Care-i treaba?

:14:48
E ceva personal.
:14:53
Poþi sã aºtepþi afarã.
:14:56
Mulþumesc.
:15:11
Ascultã, dacã vinzi ceva...
Nu cumpãrã nimeni nimic pe aici.

:15:15
Nu, nu am nimic de vânzare.
:15:36
La naiba!
:15:38
Cine dracuþ a parcat
în faþa garajului?

:15:42
Îmi pare rãu.
O mut imediat.

:15:44
N-ai vãzut semnul?
:15:49
PRACAREA INTERZISÃ
:15:58
Vino.
Repede.


prev.
next.