El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:13:03
- Aici?
- Chiar acolo.

:13:10
Scrie ceva.
:13:12
Staþi sã vãd.
:13:14
Aþi câºtigat un litru
de ulei de motor!

:13:16
Veniþi cu mine.
Vedeþi?

:13:18
ªi în plus,
o pereche de ochelari...

:13:20
Ca cei din filmul
"Men in Black".

:13:23
L-aþi vãzut?
:13:25
Nu cred.
:13:28
Intraþi.
:13:29
Þineþi asta puþin.
:13:30
Mario, acest domn tocmai
a câºtigat promoþia.

:13:32
- Bunã dimineaþa.
- Felicitãri, domnule!

:13:34
Adu premiul din spate,
din cutiile noi.

:13:37
Luaþi-l, vã rog.
:13:39
O sã scriu numele d-voastrã
ºi o sã va dãm premiul.

:13:42
- Azi e ziua mea norocoasã.
- Trebuie sã fie.

:13:48
Nu aveþi nevoie de un mecanic,
sau de un pompist aici?

:13:52
Nu, nu facem angajãri.
:13:56
Aþi încercat la
benzinãria lui Gitano?

:13:58
Mecanicul din vale.
:14:02
Tot timpul cautã pe cineva.
:14:03
Nu e departe, ce conteazã
este sã gãsiþi de lucru.

:14:09
- Uleiul ºi ochelarii.
- Iatã.

:14:15
Par sã fie scumpi.
:14:20
Încercaþi-i.
:14:25
Arãtaþi ca un "Man in Black".
:14:27
Nu pot sã vãd nimic.
:14:29
Vã vin bine.
:14:30
- O sã-i purtaþi?
- Nu.

:14:37
"EL GITANO" MECHANICS
:14:42
- Ce vrei?
- ªeful e înãuntru?

:14:44
Mãnâncã prânzul.
:14:46
- Pot sã-l aºtept?
- Care-i treaba?

:14:48
E ceva personal.
:14:53
Poþi sã aºtepþi afarã.
:14:56
Mulþumesc.

prev.
next.