El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:16:01
Nu da televizorul prea tare.
Doarme copilul.

:16:04
Mauro, trebuie sã-mi arãþi
nota aceea.

:16:07
Am veºti.
:16:10
Ce faci?
:16:11
Repar o þeavã.
:16:13
Sã-þi dau o cârpã sã o legi.
:16:15
Mai bine schimbãm þeava.
:16:20
Cât o sã coste?
:16:22
Cât de mult ai sã dai...?
:16:25
NU e scump, mã duc sã o cumpãr.
:16:28
Ascultã, tatã...
:16:31
Astãzi, m-au chemat înapoi
la noua benzinãrie...

:16:35
"Hai, rãzuieºte cardul acesta".
:16:38
L-am rãzuit ºi am
câºtigat un premiu.

:16:42
Am câºtigat un bidon cu ulei
ºi o pereche de ochelari.

:16:46
Am vrut sã le cer banii,
dar nu am putut.

:16:52
Mã gândesc sã cumpãr maºina
cu banii de la concediere.

:16:57
Cheltuie toþi banii pe aºa ceva...
:16:59
ºi ai sã ajungi falit.
:17:01
Dacã nu fac eu lamele de cuþite,
nu se meritã.

:17:06
De ce nu cauþi o slujbã
care sã þi se potriveascã?

:17:13
S-au deschis atâtea staþii de benzinã.
:17:25
Mã duc la magazinul lui Basque
sã iau þeava.

:17:29
Altfel, sã ºtii cã nu ai apã.

prev.
next.