El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:18:17
Bunã dimineaþa!
S-a întâmplat ceva?

:18:19
Bunã dimineaþa, ... nu ºtiu ce sã zic.
:18:21
S-a stricat ceva,
am sã verific.

:18:24
Staþi liniºtitã!
Am sã verific eu.

:18:26
Mulþumesc.
:18:35
E grav?
:18:37
Nu, e doar cureaua de la ventilator.
S-a rupt.

:18:41
ªi trebuie sudatã, vedeþi?
:18:46
Cred cã au sudat-o greºit.
:18:50
Ãsta-i tatãl meu,
e maºina lui.

:18:52
E uºor de reparat?
:18:54
Dacã aº avea un aparat de sudat...
:19:01
Am eu unul.
:19:02
E la fermã. Acolo e tot
timpul câte ceva de sudat.

:19:05
E cale de 150 km.
:19:09
O sã trebuiascã sã remorcãm maºina.
:19:12
Ne trebuie un cablu sã o agãþãm
de cârlig.

:19:16
Dar sunt 150 km.
:19:18
Nu e chiar aproape.
Aveþi timp?

:19:20
Timpul e ceea ce am cel mai mult.
:19:29
Locuiþi prin zonã?
:19:31
Nu, locuiesc în Buenos Aires.
:19:34
M-am nãscut în Telken.
:19:36
Eu sunt din Patagonia,
dar nu-mi place acolo..

:19:38
Pot sã fumez?
:19:40
Vã rog.
:19:41
- Doriþi ºi d-voastrã una?
- Mulþumesc, nu fumez.

:19:44
Vreau sã fumez cât am ocazia...
:19:45
pentru cã mama mea
nu mã lasã sã fumez.

:19:48
E de necrezut. Am 33 de ani,
ºi ea încã mã þine din scurt.

:19:52
Iar acum tatãl d-voastrã o sã
vã facã probleme din cauza maºinii.

:19:55
Nu, tatãl meu a murit.
:19:57
Îmi pare rãu.

prev.
next.