El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:20:00
Nu face nimic. A murit
de un an ºi jumãtate.

:20:08
ªi ce faceþi acum?
:20:10
Am lucrat la o benzinãrie.
:20:13
Acum fac mânere de cuþit.
:20:16
Cuþite?
:20:17
Puteþi sã vã uitaþi,
le am în geantã.

:20:23
Sunt frumoase.
:20:26
Din ce sunt fãcute?
:20:28
E un lemn special.
:20:30
Din jungla din Misiones.
:20:32
Am un prieten acolo care
îmi trimite lemnul acesta.

:20:37
ªi acesta aratã ca o faþã.
:20:40
E un cap de puma.
:20:43
Sunteþi un adevãrat artist!
:20:45
Ei, nu chiar...
Mulþumesc.

:20:58
Trebuie sã o vãd pe mama,
cred cã e tare îngrijoratã.

:21:01
Unde e aparatul de sudat?
:21:04
Trebuie sã fie în baracã.
:21:09
Bunã ziua!
:21:12
Bunã ziua, doamnã.
Ce mai faceþi? Villegas.

:21:16
Îmi pare bine.
:21:17
Deci fiica mea v-a
târât pânã aici.

:21:19
Nu vã faceþi probleme, doamnã.
Nu e ceva neobiºnuit.

:21:23
Mai ales pe autostradã.
:21:25
Când îºi pune mintea cu ceva...
:21:28
E aºa de încãpãþânatã.
:21:30
A insistat sã meargã
la Comodoro ca sã o vândã.

:21:32
Dacã maºina nu este folositã
mã ruinez.

:21:35
Dar nu e doar o
maºinã oarecare, nu-i aºa?

:21:38
E o maºinã bunã.
:21:40
Tomai asta e problema!
:21:41
Deci nu o poþi vinde
ca orice maºinã.

:21:43
E chiar atât de complicat?
:21:46
Mamã, doar cureaua trebuie sudatã.
:21:48
Lasã-l pe domnul sã-mi explice.
:21:51
Trebuie sã sudez cureaua,
asta e tot.

:21:55
Apoi o pun la loc...
:21:57
O sã coste mult?
Pentru cã, în ziua de azi...


prev.
next.