El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:21:01
Unde e aparatul de sudat?
:21:04
Trebuie sã fie în baracã.
:21:09
Bunã ziua!
:21:12
Bunã ziua, doamnã.
Ce mai faceþi? Villegas.

:21:16
Îmi pare bine.
:21:17
Deci fiica mea v-a
târât pânã aici.

:21:19
Nu vã faceþi probleme, doamnã.
Nu e ceva neobiºnuit.

:21:23
Mai ales pe autostradã.
:21:25
Când îºi pune mintea cu ceva...
:21:28
E aºa de încãpãþânatã.
:21:30
A insistat sã meargã
la Comodoro ca sã o vândã.

:21:32
Dacã maºina nu este folositã
mã ruinez.

:21:35
Dar nu e doar o
maºinã oarecare, nu-i aºa?

:21:38
E o maºinã bunã.
:21:40
Tomai asta e problema!
:21:41
Deci nu o poþi vinde
ca orice maºinã.

:21:43
E chiar atât de complicat?
:21:46
Mamã, doar cureaua trebuie sudatã.
:21:48
Lasã-l pe domnul sã-mi explice.
:21:51
Trebuie sã sudez cureaua,
asta e tot.

:21:55
Apoi o pun la loc...
:21:57
O sã coste mult?
Pentru cã, în ziua de azi...

:22:02
Încã nu vã pot spune.
:22:04
O sã vedem mai târziu,
când o s-o vindeþi.

:22:07
Ca sã ne revanºãm,
trebuie sã rãmâneþi la ceai.

:22:12
Vedeþi toate acestea?
Toate sunt fãcute în casã.

:22:15
Este foarte dificil sã gãsiþi
aºa ceva în oraº.

:22:18
Este delicios.
:22:20
Tata era un expert în gem de coacãze, nu-i aºa?
:22:22
Niciodatã nu am reuºit sã-l prepar
aºa de bun cum îl fãcea el.

:22:24
Încercaþi negresele.
:22:26
Cele de acolo.
:22:29
Reþeta este de la o familie
de pe aici.

:22:32
Am sã pregãtesc douã borcane cu gem...
:22:34
sã le luaþi cu d-voastrã.
:22:35
Bine, mulþumesc.
:22:41
- ªi ce fãcea soþul d-voastrã?
- Ce nu fãcea!

:22:45
De toate, mai puþin politicã.
:22:47
Da, dar îi plãcea întotdeauna
sã fie bine informat.

:22:50
A adus vitele Hereford în Patagonia...
:22:52
pentru prima datã.
:22:54
A creat o asociaþie
de vânãtoare a boului sãlbatic.

:22:57
A cultivat fructe de pãdure.
:22:58
Trebuia sã aibã întotdeauna
un proiect în derulare,


prev.
next.