El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:22:02
Încã nu vã pot spune.
:22:04
O sã vedem mai târziu,
când o s-o vindeþi.

:22:07
Ca sã ne revanºãm,
trebuie sã rãmâneþi la ceai.

:22:12
Vedeþi toate acestea?
Toate sunt fãcute în casã.

:22:15
Este foarte dificil sã gãsiþi
aºa ceva în oraº.

:22:18
Este delicios.
:22:20
Tata era un expert în gem de coacãze, nu-i aºa?
:22:22
Niciodatã nu am reuºit sã-l prepar
aºa de bun cum îl fãcea el.

:22:24
Încercaþi negresele.
:22:26
Cele de acolo.
:22:29
Reþeta este de la o familie
de pe aici.

:22:32
Am sã pregãtesc douã borcane cu gem...
:22:34
sã le luaþi cu d-voastrã.
:22:35
Bine, mulþumesc.
:22:41
- ªi ce fãcea soþul d-voastrã?
- Ce nu fãcea!

:22:45
De toate, mai puþin politicã.
:22:47
Da, dar îi plãcea întotdeauna
sã fie bine informat.

:22:50
A adus vitele Hereford în Patagonia...
:22:52
pentru prima datã.
:22:54
A creat o asociaþie
de vânãtoare a boului sãlbatic.

:22:57
A cultivat fructe de pãdure.
:22:58
Trebuia sã aibã întotdeauna
un proiect în derulare,

:23:00
nu putea sã stea liniºtit.
:23:02
Dar a avut o viaþã fericitã,
în felul lui de a fi.

:23:05
Ultimul lucru au fost câinii.
:23:07
A vrut sã construiascã padocuri
pentru rasa Argentine Dogo. Pentru export.

:23:12
Dar nu a avut timp.
:23:15
I-ai vãzut vreodatã?
Câini mari, albi.

:23:17
Cred ca da.
:23:19
De fapt, sunt câini de luptã.
:23:21
Sunt crescuþi în felul acesta...
:23:23
Altfel, ca orice creaturã,
sunt la fel de buni ca aurul.

:23:25
Însã au fost genetic
creaþi pentru luptã.

:23:28
Nimeni nu e nãscut rãu.
:23:29
Dar nu sunt rãi, sunt sãlbatici.
:23:31
Nu, sunt animale de vânãtoare.
:23:33
Spune-mi,
:23:35
n-ai vrea sã iei unul cu dumneata?
:23:39
Un câine?
:23:40
Te asigur cã atunci când îl vezi...
:23:42
ai sã fii de acord.
:23:46
Poblema este cã, în ultima vreme,
nu am dus-o prea bine economic...

:23:50
iar ca sã creºti un câine...
:23:52
Sunt câini de þarã.
:23:55
Soþul meu l-a cumpãrat
ca sã porneascã afacerea.

:23:57
Dar a murit curând dupã ce
a sosit câinele.


prev.
next.