El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:23:00
nu putea sã stea liniºtit.
:23:02
Dar a avut o viaþã fericitã,
în felul lui de a fi.

:23:05
Ultimul lucru au fost câinii.
:23:07
A vrut sã construiascã padocuri
pentru rasa Argentine Dogo. Pentru export.

:23:12
Dar nu a avut timp.
:23:15
I-ai vãzut vreodatã?
Câini mari, albi.

:23:17
Cred ca da.
:23:19
De fapt, sunt câini de luptã.
:23:21
Sunt crescuþi în felul acesta...
:23:23
Altfel, ca orice creaturã,
sunt la fel de buni ca aurul.

:23:25
Însã au fost genetic
creaþi pentru luptã.

:23:28
Nimeni nu e nãscut rãu.
:23:29
Dar nu sunt rãi, sunt sãlbatici.
:23:31
Nu, sunt animale de vânãtoare.
:23:33
Spune-mi,
:23:35
n-ai vrea sã iei unul cu dumneata?
:23:39
Un câine?
:23:40
Te asigur cã atunci când îl vezi...
:23:42
ai sã fii de acord.
:23:46
Poblema este cã, în ultima vreme,
nu am dus-o prea bine economic...

:23:50
iar ca sã creºti un câine...
:23:52
Sunt câini de þarã.
:23:55
Soþul meu l-a cumpãrat
ca sã porneascã afacerea.

:23:57
Dar a murit curând dupã ce
a sosit câinele.

:24:00
Provine dintr-un tatã faimos.
:24:02
Un mare campion.
:24:04
Are un pedigree valoros.
Am ºi documente.

:24:10
Mã doare inima,
:24:11
sã-l vãd lungit
cât e ziua de lungã.

:24:14
Dar eu nu sunt în stare
sã am grijã de un câine.

:24:19
Uitã-te doar la el.
:24:20
Poate fi o companie plãcutã
pentru un bãrbat care trãieºte singur.

:24:23
Acum pare trist,
:24:25
dar era atât de jucãuº
când a sosit.

:24:28
Aº fi foarte fericitã dacã
cineva ca d-voastrã l-ar lua.

:24:30
Aici sunt actele.
:24:32
Numele tatãlui:
"Quilapán de los Andes".

:24:36
Un mare campion.
:24:37
Numãrul matricol,
vaccinurile.

:24:41
Iatã-l, Kennels "Le Chien".
:24:43
"Le Chien" pentru cã soþul meu
a fost francez.

:24:45
Un câine extraordinar.
:24:47
Hai cu mine.
:24:48
Ai grijã la ºanþ.
:24:54
Nu e gata încã.
:24:59
Vino.

prev.
next.