El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
ªi acum - pac,
îþi trebuie câine!

:28:02
Ce-i cu tine, eºti senil?
:28:05
Tucumano, ia câinele chiar acum afarã.
:28:08
Nici mãcar nu pot atârna hainele.
:28:09
Nu vreau câini aici,
ai înþeles?

:28:14
Nu vreau câini aici.
:28:40
- L-am umplut de $20.
- Mulþumesc.

:28:42
Tipul acela vrea sã-þi vorbeascã.
:28:45
- Cine?
- Acolo, tipul alã.

:28:55
Bunã ziua.
:28:57
Este câinele d-voastrã?
:29:00
Am un depozit de lânã
ºi am nevoie de pazã.

:29:09
Pentru trei-patru zile...
:29:10
Pânã când livrez lâna.
:29:14
Nu las niciodatã câinele singur.
:29:17
Nu, vã angajez ca paznic...
:29:20
împreunã cu câinele.
:29:24
Vã dau $30 pe zi.
Ce spuneþi?

:29:28
Poate, da.
:29:30
Haideþi cu mine.
:29:31
Dacã vine Galvan, fostul paznic,
ºi dacã e beat...

:29:35
nu-l lãsaþi înãuntru.
:29:37
Dacã vrea sã-þi ia lucrurile,
:29:39
spune-þii sã vinã mâine dupã-amiazã,
când am sã fiu ºi eu aici.

:29:43
Dacã insistã, puneþi câinele pe el.
:29:48
Nu am nici o obiecþie în privinþa asta.
:29:53
Haideþi înãuntru.
:29:56
Lãsaþi câinele liber.
:29:58
Mai bine îl þin aproape.

prev.
next.