El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:29:00
Am un depozit de lânã
ºi am nevoie de pazã.

:29:09
Pentru trei-patru zile...
:29:10
Pânã când livrez lâna.
:29:14
Nu las niciodatã câinele singur.
:29:17
Nu, vã angajez ca paznic...
:29:20
împreunã cu câinele.
:29:24
Vã dau $30 pe zi.
Ce spuneþi?

:29:28
Poate, da.
:29:30
Haideþi cu mine.
:29:31
Dacã vine Galvan, fostul paznic,
ºi dacã e beat...

:29:35
nu-l lãsaþi înãuntru.
:29:37
Dacã vrea sã-þi ia lucrurile,
:29:39
spune-þii sã vinã mâine dupã-amiazã,
când am sã fiu ºi eu aici.

:29:43
Dacã insistã, puneþi câinele pe el.
:29:48
Nu am nici o obiecþie în privinþa asta.
:29:53
Haideþi înãuntru.
:29:56
Lãsaþi câinele liber.
:29:58
Mai bine îl þin aproape.
:30:01
ªtiþi mai bine.
:30:02
O sã staþi aici.
:30:07
E puþin murdar...
:30:10
Dar, haideþi înãuntru.
:30:14
Aici este un reºou, ceva de mâncare.
:30:17
ªi acum, ajutaþi-mã
sã închid uºa principalã.


prev.
next.