El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:30:01
ªtiþi mai bine.
:30:02
O sã staþi aici.
:30:07
E puþin murdar...
:30:10
Dar, haideþi înãuntru.
:30:14
Aici este un reºou, ceva de mâncare.
:30:17
ªi acum, ajutaþi-mã
sã închid uºa principalã.

:31:05
Deschide sau te omor!
:31:08
Deschide!
:31:13
Deschide, nenorocitule!
:31:24
Stai cuminte!
:31:25
Jos, Lechien!
:31:30
Lechien, ºezi!
:31:31
ªezi.
:31:34
Ia câinele de aici.
:31:38
Te rog.
:31:46
- Tu eºti Galvan?
- Da.

:31:49
Am ordine sã nu te las înãuntru.
:31:52
Sã vii mîine dupã-amiazã
sã-þi iei lucrurile.

:31:55
Nu pot sã vin dupã-amiazã, prietene.
:31:57
Astea sunt ordinele mele.

prev.
next.