El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:32:01
Nu sunt decât câteva nimicuri.
:32:04
Le iau ºi plec.
:32:07
Nu-mi ia mai mult de zece minute.
:32:14
Te rog, te implor.
:32:22
În cinci minute am plecat.
:32:24
Poþi sã le iei pe toate?
:32:29
Într-un sac sau altceva.
:32:46
Nu mai am noroc.
:32:57
Iartã-mã.
:33:07
Unde te duci?
:33:08
Galvan e aici,
vrea sã-þi vorbeascã.

:33:25
Scuzaþi-mã, nu puteþi
intra cu câinele.

:33:27
Nu stau mult...
:33:29
Nu e nimic personal, dar nu
puteþi intra în bancã cu câinele.

:33:33
Doamne!
:33:36
Dacã îl leg aici, puteþi
sã va uitaþi un pic la el?

:33:39
E o problemã totuºi.
Dacã muºcã pe cineva?

:33:42
N-o sã muºte pe nimeni.
:33:44
E un câine de vânãtoare.
E prietenos.

:33:46
Leagã-l, dar eu nu a vãzut nimic.
:33:49
Haide, Lechien.
:33:52
Trebuie sã luãm niºte bani.
:33:54
- Bunã dimineaþa, Roque.
- Bunã dimineaþa, domnule director.

:33:56
Aþi uitat luminile aprinse.
:33:58
Mulþumesc.
:33:59
Cu regulile astea noi...

prev.
next.