El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:33:07
Unde te duci?
:33:08
Galvan e aici,
vrea sã-þi vorbeascã.

:33:25
Scuzaþi-mã, nu puteþi
intra cu câinele.

:33:27
Nu stau mult...
:33:29
Nu e nimic personal, dar nu
puteþi intra în bancã cu câinele.

:33:33
Doamne!
:33:36
Dacã îl leg aici, puteþi
sã va uitaþi un pic la el?

:33:39
E o problemã totuºi.
Dacã muºcã pe cineva?

:33:42
N-o sã muºte pe nimeni.
:33:44
E un câine de vânãtoare.
E prietenos.

:33:46
Leagã-l, dar eu nu a vãzut nimic.
:33:49
Haide, Lechien.
:33:52
Trebuie sã luãm niºte bani.
:33:54
- Bunã dimineaþa, Roque.
- Bunã dimineaþa, domnule director.

:33:56
Aþi uitat luminile aprinse.
:33:58
Mulþumesc.
:33:59
Cu regulile astea noi...
:34:05
Scuzaþi-mã, e câinele dumneavoastrã?
:34:08
Da.
:34:10
- Frumos animal.
- Da, frumos.

:34:13
- Cum îl cheamã?
- Lechien.

:34:15
Lechien?
:34:17
Se poate?
:34:20
Sigur, da, mângâia-þi-l.
:34:24
Trebuie sã fie un vânãtor bun.
L-aþi încercat la mistreþ?

:34:28
Încã nu.
:34:29
Un foarte bun vânãtor.
:34:35
Din cauza muºcãturii,
ºtiþi?

:34:37
Are o muºcãturã perfectã.
:34:39
Da, aºa cred.
:34:41
ªi cred cã se descurcã foarte
bine la curse. Se poate?

:34:46
Are picioare puternice.
:34:50
- Un specimen foarte bun.
- Bun, nu-i aºa?

:34:53
Da, foarte bun.
:34:55
Aþi putea sã-l încercaþi la curse.
:34:57
- Aveþi documentele lui?
- Da.

:34:59
De ce nu-l antrenaþi?

prev.
next.