El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:34:05
Scuzaþi-mã, e câinele dumneavoastrã?
:34:08
Da.
:34:10
- Frumos animal.
- Da, frumos.

:34:13
- Cum îl cheamã?
- Lechien.

:34:15
Lechien?
:34:17
Se poate?
:34:20
Sigur, da, mângâia-þi-l.
:34:24
Trebuie sã fie un vânãtor bun.
L-aþi încercat la mistreþ?

:34:28
Încã nu.
:34:29
Un foarte bun vânãtor.
:34:35
Din cauza muºcãturii,
ºtiþi?

:34:37
Are o muºcãturã perfectã.
:34:39
Da, aºa cred.
:34:41
ªi cred cã se descurcã foarte
bine la curse. Se poate?

:34:46
Are picioare puternice.
:34:50
- Un specimen foarte bun.
- Bun, nu-i aºa?

:34:53
Da, foarte bun.
:34:55
Aþi putea sã-l încercaþi la curse.
:34:57
- Aveþi documentele lui?
- Da.

:34:59
De ce nu-l antrenaþi?
:35:01
Vã pot recomanda pe
cineva sã-l antreneze.

:35:05
- Veniþi la bancã?
- Da.

:35:07
Veniþi cu mine,
am sã vã dau adresa.

:35:10
- Domnule director, luminile.
- Am uitat iarãºi.

:35:13
- Fã-mi te rog un serviciu, stinge-le.
- În regulã.

:35:15
Poftiþi înãuntru.
:35:26
Veneaþi la bancã, nu-i aºa?
:35:28
- În ce scop?
- Trebuie sã încasez un cec.

:35:32
Daþi-mi-l mie, am sã-l
încasez eu pentru dumneavoastrã.

:35:34
Mulþumesc.
:35:35
- Bunã dimineaþa, Marta.
- Bunã dimineaþa, domnule.

:35:36
- Încaseazã asta pentru mine, te rog.
- Desigur.

:35:37
Poftiþi.
:35:39
Simþiþi-vã ca acasã.
:35:57
Foarte bine, sã vedem...

prev.
next.