El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:35:01
Vã pot recomanda pe
cineva sã-l antreneze.

:35:05
- Veniþi la bancã?
- Da.

:35:07
Veniþi cu mine,
am sã vã dau adresa.

:35:10
- Domnule director, luminile.
- Am uitat iarãºi.

:35:13
- Fã-mi te rog un serviciu, stinge-le.
- În regulã.

:35:15
Poftiþi înãuntru.
:35:26
Veneaþi la bancã, nu-i aºa?
:35:28
- În ce scop?
- Trebuie sã încasez un cec.

:35:32
Daþi-mi-l mie, am sã-l
încasez eu pentru dumneavoastrã.

:35:34
Mulþumesc.
:35:35
- Bunã dimineaþa, Marta.
- Bunã dimineaþa, domnule.

:35:36
- Încaseazã asta pentru mine, te rog.
- Desigur.

:35:37
Poftiþi.
:35:39
Simþiþi-vã ca acasã.
:35:57
Foarte bine, sã vedem...
:36:00
Cel despre care v-am spus
se numeºte Walter Donado.

:36:03
Este un as în pregãtirea
câinilor pentru expoziþii.

:36:07
Nu ºtiu nimic despre câini.
:36:11
Nu vã faceþi griji,
omul acesta e un geniu.

:36:13
Locuieºte în Trelew.
:36:15
Caut acum adresa lui.
:36:18
E uºor de gãsit.
Se ocupã de motodrom.

:36:21
Iat-o.
:36:24
Am sã vã scriu adresa lui
pe una din cãrþile mele de vizitã.

:36:30
Iatã adresa lui ºi
numãrul de telefon.

:36:34
Spuneþi-i cã îl cunoaºteþi pe
Zacarias de la Banca Santa Cruz.

:36:38
Îmi e dator cu un serviciu.
:36:39
Mulþumesc.
:36:40
Cât mai aºteptãm banii,
lãsaþi-mã sã vã arãt ceva.

:36:44
Sã vedeþi ce gen de animal aveþi.
:36:49
E favoritul meu de mulþi ani.
Un câine excepþional.

:36:51
A cãzut de pe un deal cu
un mistreþ, 300 de metri.

:36:54
Deºi murise deja, a trebuit sã-i
spargem maxilarul ca sã lase prada.

:36:57
Uitaþi-vã la acesta.

prev.
next.