El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:36:00
Cel despre care v-am spus
se numeºte Walter Donado.

:36:03
Este un as în pregãtirea
câinilor pentru expoziþii.

:36:07
Nu ºtiu nimic despre câini.
:36:11
Nu vã faceþi griji,
omul acesta e un geniu.

:36:13
Locuieºte în Trelew.
:36:15
Caut acum adresa lui.
:36:18
E uºor de gãsit.
Se ocupã de motodrom.

:36:21
Iat-o.
:36:24
Am sã vã scriu adresa lui
pe una din cãrþile mele de vizitã.

:36:30
Iatã adresa lui ºi
numãrul de telefon.

:36:34
Spuneþi-i cã îl cunoaºteþi pe
Zacarias de la Banca Santa Cruz.

:36:38
Îmi e dator cu un serviciu.
:36:39
Mulþumesc.
:36:40
Cât mai aºteptãm banii,
lãsaþi-mã sã vã arãt ceva.

:36:44
Sã vedeþi ce gen de animal aveþi.
:36:49
E favoritul meu de mulþi ani.
Un câine excepþional.

:36:51
A cãzut de pe un deal cu
un mistreþ, 300 de metri.

:36:54
Deºi murise deja, a trebuit sã-i
spargem maxilarul ca sã lase prada.

:36:57
Uitaþi-vã la acesta.
:37:01
Sfâºiat de un mistreþ.
:37:03
I s-a pus totul la loc,
a fost cusut,

:37:05
ºi a doua zi era ca nou.
:37:07
Nu simt durerea.
:37:10
Sunt absolut insensibili
la durere.

:37:14
Ca sã fiu mai explicit,
:37:15
sunt creaturi din altã lume.
:37:21
- Scuzaþi-mã.
- Intraþi.

:37:23
Iatã banii de pe acest cec.
Sunt pentru dumnealui?

:37:25
Da.
:37:27
Am nevoie de semnãtura dumneavoastrã.
:37:29
- Desigur.
- Poftim un pix.

:37:32
Aici.
:37:37
- Asta-i tot.
- Mulþumesc mult.

:37:40
- Vã rog, cu plãcere.
- Nu trebuia.

:37:44
În fiecare lunã vânãm
la proprietatea unui prieten.

:37:48
Luna aceasta mergem la Dr. Recabarren's
în Laguna Grande.

:37:52
Dacã aveþi timp, sunaþi-mã
ºi veniþi cu noi.

:37:57
ªi aduceþi ºi câinele,
ca sã înceapã sã înveþe.

:37:59
Dar nu ºtiu nimic despre aceºti câini.

prev.
next.