El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:38:02
ªtiu foarte puþin.
:38:03
Nu vã faceþi griji,
o sã vã facã plãcere.

:38:06
Da, sunt un prieten al lui Zacarias...
:38:09
de la Banca din Santa Cruz.
:38:14
Nu, nu vã sun pentru asta.
:38:16
Nu lucrez pentru bancã.
:38:22
Chestiunea este cã am un câine...
:38:24
iar dl. Zacarias
mi-a dat numele dumneavoastrã.

:38:28
Vroiam doar sã ºtiu dacã
putem antrena câinele împreunã.

:38:33
Este fiul lui
"Quilo of the Andes"

:38:40
"Quillapán de los Andes",
da, scuzaþi-mã.

:38:43
Motodromul din Trelew.
Da, mi s-a spus.

:38:48
Da, pot merge acolo astãzi.
:39:20
Aºteaptã în maºinã.
:39:42
Bunã dimineaþa!
:39:43
Bunã dimineaþa.
:39:44
Îl caut pe Walter Donado.
:39:46
Nu e aici.
:39:48
S-a dus în Trelew
sã ia niºte bolþuri.

:39:50
Dar mi s-a spus cã
locuieºte aici.

:39:53
Da, lângã biroul acela.
Vã arãt eu unde.


prev.
next.