El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:39:20
Aºteaptã în maºinã.
:39:42
Bunã dimineaþa!
:39:43
Bunã dimineaþa.
:39:44
Îl caut pe Walter Donado.
:39:46
Nu e aici.
:39:48
S-a dus în Trelew
sã ia niºte bolþuri.

:39:50
Dar mi s-a spus cã
locuieºte aici.

:39:53
Da, lângã biroul acela.
Vã arãt eu unde.

:40:07
Bunã ziua..
:40:09
Scuzaþi-mã, îl caut pe Walter.
:40:12
Tocmai a ieºit.
S-a dus sã cumpere niºte bolþuri.

:40:15
- Mi s-a spus adineauri.
- Se întoarce repede.

:40:18
- Atunci am sã aºtept afarã.
- Nu vreþi sã intraþi?

:40:22
- Nu e prea mare derajul?
- Deloc.

:40:24
Mulþumesc.
:40:26
Vã rog, intraþi.
:40:28
Mabel, salutã-l pe domnul.
:40:30
Luaþi loc.
:40:32
Doriþi un ceai?
:40:34
Mulþumesc, doamnã.
:40:37
Bunã, scupete.
Îþi faci temele?

:40:40
Biata fatã, ºi-a pierdut vocea
din cauza emoþiei.

:40:44
A emoþiei?
:40:45
Trebuie sã recite joia viitoare
la Primãrie.

:40:48
Iatã de ce.
:40:50
Când era micã recita de minune.
:40:53
Dar acum, e emoþionatã
ºi vocea ei s-a dus.

:40:56
Haide, Mabel,
recitã ceva domnului.


prev.
next.