El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:40:07
Bunã ziua..
:40:09
Scuzaþi-mã, îl caut pe Walter.
:40:12
Tocmai a ieºit.
S-a dus sã cumpere niºte bolþuri.

:40:15
- Mi s-a spus adineauri.
- Se întoarce repede.

:40:18
- Atunci am sã aºtept afarã.
- Nu vreþi sã intraþi?

:40:22
- Nu e prea mare derajul?
- Deloc.

:40:24
Mulþumesc.
:40:26
Vã rog, intraþi.
:40:28
Mabel, salutã-l pe domnul.
:40:30
Luaþi loc.
:40:32
Doriþi un ceai?
:40:34
Mulþumesc, doamnã.
:40:37
Bunã, scupete.
Îþi faci temele?

:40:40
Biata fatã, ºi-a pierdut vocea
din cauza emoþiei.

:40:44
A emoþiei?
:40:45
Trebuie sã recite joia viitoare
la Primãrie.

:40:48
Iatã de ce.
:40:50
Când era micã recita de minune.
:40:53
Dar acum, e emoþionatã
ºi vocea ei s-a dus.

:40:56
Haide, Mabel,
recitã ceva domnului.

:41:03
"Rândunele-ntunecate se vor întoarce...
:41:06
sã-ºi facã cuib pe balconul tãu...
:41:08
ºi din nou, îþi vor bate
în fereatrã cu aripile...

:41:14
E emoþionatã,
dar o ºtie pe de rost.

:41:17
Hai, Mabelita, mai rar.
:41:20
Haide.
:41:22
"Rândunele-ntunecate se vor întoarce...
:41:24
Nu te înþelegem dacã
vocea ta e atât de rãguºitã.

:41:26
"Rândunele-ntunecate se vor...
:41:28
Nu pot sã o fac cum trebuie!
:41:31
Vezi? Aºa face!
:41:34
E emoþionatã.
:41:36
Dar m-am sãturat.
:41:40
Ce ruºine.
:41:43
Nu sufla o vorbã! L-am vãzut
deja în camion!

:41:46
- Domnul acesta...
...are un câine dat naibii!

:41:49
- Ce plãcere.
- Walter Donado.

:41:51
Aveþi aur curat!
:41:52
Vã place?
:41:54
Luaþi loc ºi o sã ne uitãm
puþin la documente.

:41:57
În regulã.
:41:59
Asta este.

prev.
next.