El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:41:03
"Rândunele-ntunecate se vor întoarce...
:41:06
sã-ºi facã cuib pe balconul tãu...
:41:08
ºi din nou, îþi vor bate
în fereatrã cu aripile...

:41:14
E emoþionatã,
dar o ºtie pe de rost.

:41:17
Hai, Mabelita, mai rar.
:41:20
Haide.
:41:22
"Rândunele-ntunecate se vor întoarce...
:41:24
Nu te înþelegem dacã
vocea ta e atât de rãguºitã.

:41:26
"Rândunele-ntunecate se vor...
:41:28
Nu pot sã o fac cum trebuie!
:41:31
Vezi? Aºa face!
:41:34
E emoþionatã.
:41:36
Dar m-am sãturat.
:41:40
Ce ruºine.
:41:43
Nu sufla o vorbã! L-am vãzut
deja în camion!

:41:46
- Domnul acesta...
...are un câine dat naibii!

:41:49
- Ce plãcere.
- Walter Donado.

:41:51
Aveþi aur curat!
:41:52
Vã place?
:41:54
Luaþi loc ºi o sã ne uitãm
puþin la documente.

:41:57
În regulã.
:41:59
Asta este.
:42:02
Aici sunt vaccinurile.
Foarte important.

:42:08
Desigur, mama sa este
"Zeiþa de Cristal a Apostolilor".

:42:12
Dar... câinle acesta
nu aparþine unui francez?

:42:15
Ba da, vãduva lui
mi l-a dat mie.

:42:18
De ce stãm aici?
:42:19
Hai sã mergem sã-l vedem.
:42:22
Pot sã vã spun ceva?
:42:24
Acest câine, bine antrenat,
o sã ne îmbogãþeascã.

:42:27
Sunteþi sigur?
:42:28
V-aþi gândit sã-l vindeþi?
:42:31
Nu, nu încã.
:42:32
Ce cap are!
:42:36
Puteþi sã-mi faceþi o favoare?
:42:38
Duceþi-mã acasã la Gelsi,
preºedintele asociaþiei.

:42:41
- Sigur, sã mergem.
- Vreau sã vadã ºi el câinele.

:42:43
Mergem?
:42:45
O sã-l dea pe spate!
:42:48
Sã-þi spun ceva, Villegas.
:42:50
Sã prezinþi un câine la
un show nu e lucru de nimic.

:42:53
E o artã. Trebuie sã
ºtii cum sã prezinþi un câine.

:42:55
E asemãnãtor cu cariera
unui fotbalist.

:42:58
Îl prezinþi greºit
ºi i-ai ruinat viitorul.


prev.
next.