El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:42:02
Aici sunt vaccinurile.
Foarte important.

:42:08
Desigur, mama sa este
"Zeiþa de Cristal a Apostolilor".

:42:12
Dar... câinle acesta
nu aparþine unui francez?

:42:15
Ba da, vãduva lui
mi l-a dat mie.

:42:18
De ce stãm aici?
:42:19
Hai sã mergem sã-l vedem.
:42:22
Pot sã vã spun ceva?
:42:24
Acest câine, bine antrenat,
o sã ne îmbogãþeascã.

:42:27
Sunteþi sigur?
:42:28
V-aþi gândit sã-l vindeþi?
:42:31
Nu, nu încã.
:42:32
Ce cap are!
:42:36
Puteþi sã-mi faceþi o favoare?
:42:38
Duceþi-mã acasã la Gelsi,
preºedintele asociaþiei.

:42:41
- Sigur, sã mergem.
- Vreau sã vadã ºi el câinele.

:42:43
Mergem?
:42:45
O sã-l dea pe spate!
:42:48
Sã-þi spun ceva, Villegas.
:42:50
Sã prezinþi un câine la
un show nu e lucru de nimic.

:42:53
E o artã. Trebuie sã
ºtii cum sã prezinþi un câine.

:42:55
E asemãnãtor cu cariera
unui fotbalist.

:42:58
Îl prezinþi greºit
ºi i-ai ruinat viitorul.

:43:01
Mai întâi trebuie sã partcipi
la expoziþii mici, în provincie...

:43:05
ºi apoi la nivel internaþional.
:43:08
ªtiu câini care nu au fost
prezentaþi cum trebuie...

:43:10
ºi carierele lor s-au dus naibii.
:43:12
ªi erau câini foarte buni!
:43:14
De aceea e important
sã construieºti un nume pentru câine.

:43:17
Lasã-i pe oameni sã-l cunoascã,
sã întrebe despre el.

:43:20
ªi oamenii vor începe sã-l
cearã pentru prãsilã.

:43:24
Expoziþia din Bahía Blanca
este peste o sãptãmânã.

:43:28
Trei competiþii generale
ºi un test de aptitudini.

:43:30
Vrei sã-l prezentãm acolo?
:43:33
O sãptãmânã?
:43:35
Într-o sãptãmânã o sã facem miracole.
:43:39
Trebuie sã-i vorbim puþin,
:43:41
sã-l învãþãm sã þinã capul drept.
:43:43
Sã stea în ºezut...
:43:44
Nu am mai fost niciodatã
la o expoziþie de câini.

:43:47
Trebuie sã vezi una.
:43:48
Adu-mi aminte sã-þi arãt o revistã.
:43:51
În 1994, am fost în
Statele Unite, la Tampa.

:43:53
Un succes total!
Apar ºi eu într-o fotografie.

:43:56
Când ne întoarcem, am sã-þi arãt.
:43:58
Chestia e cã nu prea am bani.

prev.
next.