El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:43:01
Mai întâi trebuie sã partcipi
la expoziþii mici, în provincie...

:43:05
ºi apoi la nivel internaþional.
:43:08
ªtiu câini care nu au fost
prezentaþi cum trebuie...

:43:10
ºi carierele lor s-au dus naibii.
:43:12
ªi erau câini foarte buni!
:43:14
De aceea e important
sã construieºti un nume pentru câine.

:43:17
Lasã-i pe oameni sã-l cunoascã,
sã întrebe despre el.

:43:20
ªi oamenii vor începe sã-l
cearã pentru prãsilã.

:43:24
Expoziþia din Bahía Blanca
este peste o sãptãmânã.

:43:28
Trei competiþii generale
ºi un test de aptitudini.

:43:30
Vrei sã-l prezentãm acolo?
:43:33
O sãptãmânã?
:43:35
Într-o sãptãmânã o sã facem miracole.
:43:39
Trebuie sã-i vorbim puþin,
:43:41
sã-l învãþãm sã þinã capul drept.
:43:43
Sã stea în ºezut...
:43:44
Nu am mai fost niciodatã
la o expoziþie de câini.

:43:47
Trebuie sã vezi una.
:43:48
Adu-mi aminte sã-þi arãt o revistã.
:43:51
În 1994, am fost în
Statele Unite, la Tampa.

:43:53
Un succes total!
Apar ºi eu într-o fotografie.

:43:56
Când ne întoarcem, am sã-þi arãt.
:43:58
Chestia e cã nu prea am bani.
:44:01
Hai sã facem o înþelegere.
Antrenez câinele,

:44:05
îl adãpostesc ºi îi dau mâncare...
:44:06
ºi împãrþim profitul juma'-juma'..
:44:08
- Batem palma?
- Batem!

:44:13
Parteneri!
:44:28
Nu-mi spuneþi cã
nu seamãnã cu taicã-su!

:44:31
Aratã chiar bine.
:44:33
Aratã chiar bine??
:44:34
Trebuie sã fie unul din cãþeii...
:44:35
pe care i-a fãcut cu cãþeaua
lui Rocatagliata.

:44:37
Exact, domnule!
Francezul...

:44:40
Sã-l dãm jos sã-l vedem mai bine.
:44:45
Lechien, jos!
:44:46
Haide, Lechien.
:44:50
Lasã-l în pace.
:44:52
O sã coboare singur.
:44:55
Mda, tot timpul coboarã singur.
:44:57
Haide, nu fã impresie proastã.

prev.
next.