El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:44:01
Hai sã facem o înþelegere.
Antrenez câinele,

:44:05
îl adãpostesc ºi îi dau mâncare...
:44:06
ºi împãrþim profitul juma'-juma'..
:44:08
- Batem palma?
- Batem!

:44:13
Parteneri!
:44:28
Nu-mi spuneþi cã
nu seamãnã cu taicã-su!

:44:31
Aratã chiar bine.
:44:33
Aratã chiar bine??
:44:34
Trebuie sã fie unul din cãþeii...
:44:35
pe care i-a fãcut cu cãþeaua
lui Rocatagliata.

:44:37
Exact, domnule!
Francezul...

:44:40
Sã-l dãm jos sã-l vedem mai bine.
:44:45
Lechien, jos!
:44:46
Haide, Lechien.
:44:50
Lasã-l în pace.
:44:52
O sã coboare singur.
:44:55
Mda, tot timpul coboarã singur.
:44:57
Haide, nu fã impresie proastã.
:45:02
E un pic emoþionat.
:45:04
Haide.
:45:05
Mai bine îl lãsaþi!
:45:10
E doar o zgârieturã.
:45:15
Nu e nimic.
:45:17
- Nu e turbat, nu-i aºa?
- Câinii aºtia nu turbeazã.

:45:25
Are cu siguranþã caracter.
:45:28
Prietenul nostru îºi face debutul.
:45:30
Un proprietar de câini fãrã
cicatrici nu e proprietar adevãrat.

:45:33
ªtii de ce a fãcut asta?
Pentru cã te iubeºte.

:45:36
Uitã-te la mine!
Am despãrþit doi câini.

:45:38
Fracturã dublã.
:45:39
Radiografie, cubitus ºi cinci tendoane.
:45:41
ªi nu a fost nici mãcar intenþionat!
:45:48
Ehei, prietene...
Bine ai venit în club!

:45:55
Pofteºte, Villegas.
:45:57
Hai, frate. Vreau sã
te simþi aici ca acasã.


prev.
next.