El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:45:02
E un pic emoþionat.
:45:04
Haide.
:45:05
Mai bine îl lãsaþi!
:45:10
E doar o zgârieturã.
:45:15
Nu e nimic.
:45:17
- Nu e turbat, nu-i aºa?
- Câinii aºtia nu turbeazã.

:45:25
Are cu siguranþã caracter.
:45:28
Prietenul nostru îºi face debutul.
:45:30
Un proprietar de câini fãrã
cicatrici nu e proprietar adevãrat.

:45:33
ªtii de ce a fãcut asta?
Pentru cã te iubeºte.

:45:36
Uitã-te la mine!
Am despãrþit doi câini.

:45:38
Fracturã dublã.
:45:39
Radiografie, cubitus ºi cinci tendoane.
:45:41
ªi nu a fost nici mãcar intenþionat!
:45:48
Ehei, prietene...
Bine ai venit în club!

:45:55
Pofteºte, Villegas.
:45:57
Hai, frate. Vreau sã
te simþi aici ca acasã.

:46:01
Nu folosim niciodatã locul ãsta.
:46:03
Doar sâmbãta sau duminica,
dacã un nebun vrea sã încerce vreo maºinã...

:46:06
sau dacã e vreo cursã.
:46:08
Hai cu mine, am sã-þi
pun o saltea aici.

:46:12
Asta o sã fie camera ta.
Salteaua o punem aici.

:46:17
Lasã câinele liber.
:46:18
- N-o sã fugã?
- Ce-am promis cã o sã-þi arãt?

:46:26
Ai sã vezi.
:46:28
Tampa, Miami 1994.
:46:33
Uitã-te la expoziþia asta!
:46:37
Asta e delegaþia din Argentina.
:46:40
Vezi dacã gãseºti pe cineva cunoscut.
:46:42
Uitã-te atent!
:46:44
Eºti tu!
:46:45
Au fost 60 de persoane.
:46:48
Am fost foarte aproape
sã câºtigãm prima serie.

:46:50
ªi aþi luat câinii cu voi?
:46:51
Pãi e o expoziþie caninã.
Cum sã mergi fãrã câini?

:46:54
Ce idiot!
:46:57
N-ai idee ce de bani
sunt la mijloc.

:46:59
Numai în SUA sunt
peste 80 de milioane de câini.


prev.
next.