El Perro
prev.
play.
mark.
next.

:46:01
Nu folosim niciodatã locul ãsta.
:46:03
Doar sâmbãta sau duminica,
dacã un nebun vrea sã încerce vreo maºinã...

:46:06
sau dacã e vreo cursã.
:46:08
Hai cu mine, am sã-þi
pun o saltea aici.

:46:12
Asta o sã fie camera ta.
Salteaua o punem aici.

:46:17
Lasã câinele liber.
:46:18
- N-o sã fugã?
- Ce-am promis cã o sã-þi arãt?

:46:26
Ai sã vezi.
:46:28
Tampa, Miami 1994.
:46:33
Uitã-te la expoziþia asta!
:46:37
Asta e delegaþia din Argentina.
:46:40
Vezi dacã gãseºti pe cineva cunoscut.
:46:42
Uitã-te atent!
:46:44
Eºti tu!
:46:45
Au fost 60 de persoane.
:46:48
Am fost foarte aproape
sã câºtigãm prima serie.

:46:50
ªi aþi luat câinii cu voi?
:46:51
Pãi e o expoziþie caninã.
Cum sã mergi fãrã câini?

:46:54
Ce idiot!
:46:57
N-ai idee ce de bani
sunt la mijloc.

:46:59
Numai în SUA sunt
peste 80 de milioane de câini.

:47:03
Aproape cã sunt cea mai mare minoritate.
:47:05
ªi apoi mai ai:
sponsori,

:47:09
mâncare pentru câini,
laboratoare,

:47:12
producãtori de vaccinuri,
fabricanþi de lese...

:47:15
E incredibil cât bãnet
se miºcã în domeniu.

:47:17
Ascultã,
când câinele ãsta o ia din loc...

:47:21
o sã avem nevoie de un sponsor.
:47:24
Fãrã sponsor eºti mort.
:47:27
Dar, sã începem cu începutul.
Primul pas este Bahía Blanca.

:47:32
Odihneºte-te bine. Mâine o
sã începen devreme antrenamentul.

:47:35
Mulþumesc.
Ne vedem mâine.

:47:38
Am sã-þi las lanterna acolo.
:47:40
În 10 minute opresc generatorul.
:47:52
Stâng', drept', stângul.
Stângul, ºi iar stângul.

:47:55
Stâng', drept', stângul.
:47:57
Aºa!
:47:59
Foarte bine, Villegas.

prev.
next.